A A A

Współzawodnictwo dwoch systemów

Pokojowemu współistnieniu dwóch systemów towarzyszy ostra rywalizacja między kapitalizmem a socjalizmem niemal we wszystkich dziedzinach życia. Nadal trwa walka o wykazanie wyższości jednego z tych systemów w skali światowej. Zasadniczego znaczenia nabiera współzawodnictwo gospodarcze, techniczne i naukowe. Poziom rozwoju gospodarczego, technicznego i naukowego określa pozycję państw socjalistycznych i kapitalistycznych na arenie międzynarodowej, determinuje możliwości ekspansji w handlu światowym, wyznacza poziom wydajności pracy i stopę życiową społeczeństw. Toczy się ostra rywalizacja o osiągnięcie możliwie najwyższej dynamiki dochodu narodowego, która ostatecznie zadecyduje o przyszłej pozycji gospodarczej i politycznej tych dwóch systemów.

W dobie rewolucji naukowo-technicznej nie sposób jest oddzielić współzawodnictwa gospodarczego od naukowego i technicznego. Potencjał wytwórczy społeczeństwa określany jest bezpośrednio przez szybkie tempo dokonywania nowych wynalazków, odkryć naukowych i ich produkcyjne wykorzystanie. Kraj, który nie jest w stanie adaptować nowoczesnej technologii, pozbawia się tym samym szansy utrzymania wysokiego tempa wzrostu nowoczesnej produkcji i szybkiej poprawy warunków życiowych społeczeństwa. Jest charakterystyczne, że po II wojnie światowej współtwórcą rewolucji naukowo-technicznej obok czołowych krajów kapitalistycznych stał się Związek Radziecki, a inne kraje socjalistyczne z powodzeniem wykorzystują najnowsze osiągnięcia nauki i techniki.