A A A

Wielkość opisu amortyzacyjnego

Przy określaniu rocznego zużycia maszyny czy inneg0 urządzenia trwałego uwzględnia się przede wszystkim wartość początkową danego środka i ustalony okres użytkowania do momentu zrównania się odpisów (umorzenia) z wartością początkową. Oprócz tego należy również uwzględnić wartość kapitalnych remontów, które przedłużają okres zdolności produkcyjnej urządzenia, a więc zwiększają również jego wartość, wartość końcową (likwidacyjną) środka i stałego pozostałą po wycofaniu go z produkcji i przeznaczeniu na złom oraz koszt jego likwidacji, a więc demontażu danego urządzenia, usunięcia go itp.