A A A

Oligopolistyczna struktra rynku

Powiedzieliśmy, że proces monopolizacji polega na opanowaniu przemysłu i poszczególnych jego gałęzi przez wielkie przedsiębiorstwa. Teraz powinniśmy zapoznać się ze strukturą rynku poszczególnych gałęzi przemysłu, która ukształtowała się w rezultacie procesu monopolizacji. 

Najbardziej rozpowszechnioną strukturą rynkową jest obecnie rynek oligopolu. Odznacza się on kilkoma charakterystycznymi cechami.

Decydującą rolę w poszczególnych gałęziach przemysłu odgrywa nieliczna grupa dominujących przedsiębiorstw. Na 3—5 największych spółek akcyjnych przypada 70, a niekiedy ponad 90% całej produkcji gałęzi. Na przykład w amerykańskim przemyśle samochodowym w skład oligopolu wchodzą trzy największe przedsiębiorstwa: General Motors, Ford i Chrysler. Trzy największe spółki opanowały przemysł tytoniowy. Podobnie jest we wszystkich podstawowych gałęziach przemysłu. Jest charakterystyczne, że niemal we wszystkich głównych gałęziach przemysłu nadal funkcjonuje duża liczba (kilkadziesiąt czy nawet kilkaset) drobnych przedsiębiorstw, ale z reguły zajmują one pozycje marginesowe. Ich łączny udział w produkcji danej gałęzi jest niewielki. Możemy powiedzieć, że rynek oligopolu odznacza się bardzo wysokim poziomem koncentracji produkcji i kapitału.