A A A

Koszty własne w przedsiębiorstwie

Ponoszone w procesie wytwarzania określonych produktów nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej w środkach produkcji występują w pieniężnej postaci jako koszty własne przedsiębiorstwa (c+u). Jeśli przyjrzymy się dokładnie kalkulacji kosztów własnych danego wyrobu w przedsiębiorstwie, to spostrzeżemy, że różnorodne elementy składające się na te koszty dadzą się na ogół zgrupować w trzy kategorie:

1) koszty osobowe (płace),

2) koszty materiałowe,

3) amortyzacja majątku trwałego przedsiębiorstwa.