A A A

Budżety terenowe

Budżet państwa obejmuje zarówno budżet centralny jak i budżety terenowe. Budżety terenowe uchwalane są przez rady narodowe. Rola tych budżetów wzrasta w miarę przekazywania władzy terenowej kompetencji w zakresie gospodarki o znaczeniu lokalnym. Dzięki temu dochody władz terenowych wzrastają o wpływy przejmowane z podległych im jednostek. Umożliwia to zarazem władzy terenowej rozszerzenie działalności polegającej na finansowaniu z własnych środków zamierzeń dotyczących zarówno rozwoju gospodarczego własnego regionu, jak i zakresu świadczonych ludności usług. Istnieją też wzajemne powiązania między budżetem centralnym i budżetami terenowymi. Tak np. brakującą część środków pieniężnych na pokrycie wydatków w budżetach terenowych uzupełnia się dotacją wyrównawczą z budżetu centralnego.